Nối máng lưới NKK34

sản phẩm (Product code): NKK34 – Coupler

Công dụng: dùng để nối 2 máng lưới thẳng với nhau bằng cách sử dụng ít nhất 3 nối máng lưới NKK34 và bulong và tán M6

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành