Thanh gia cố góc máng lưới TGG

Thanh gia cố góc máng lưới TGG
Thanh gia cố góc máng lưới Nano Phước Thành

sản phẩm (Product code): TGG – Corner Strength Bar (Wire Mesh Cable Tray Fitting)

Công dụng: Thanh gia cố góc (corner strength bar) CSB được dùng để gia cố góc 90° của 2 máng cáp dạng lưới

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành