Kẹp treo máng lưới ML50-KTL

Kẹp treo máng lưới ML50-KTL
Kẹp treo máng lưới ML50 Nano Phước Thành

 

sản phẩm (Product code): KTL- 50 Tray Holder (Wire Mesh Cable Tray Fittings)

Công dụng: Kẹp treo máng cáp lưới ML50 – KTL sử dụng để treo máng cáp dạng lưới có kích thước rộng 50mm lên trần nhà

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành