Công ty cổ phần thiết bị điện Nano Phước Thành

Giải pháp tài chính cho nhà thầu cơ điện (M&E)

Chuyên sản xuất và cung cấp thiết bị điện công nghiệp, ống thép luồn dây điện NANOPHUOCTHANH® / SMARTUBE (Malaysia) / MARUICHI (Malaysia) /TAS (Thailand) /ARROWPIPE (Thailand)/ EMT (Electrical Metallic Tubing) / IMC (Intermediate Metal Conduit) / RSC (Rigid Steel Conduit) / BS4568 / JISC8305 & phụ kiện (White Steel conduit - GI conduit: EMT steel conduit/ IMC steel conduit/ BS4568 steel conduit/ JISC8305 steel conduit & Fittings)...

Chi tiết