Dụng cụ bẻ ống JIS C8305 E Nano-Phước Thành ( NANO-PHUOC THANH JIS C8305 E Conduit Bender)

Dụng cụ bẻ ống JIS C8305 E Nano-Phước Thành ( NANO-PHUOC THANH JIS C8305 E Conduit Bender)

sản phẩm
Product code
Description Kích thước
Size
(mm)
JISE-CBO19 JIS C8305 type E Conduit bender 19 mm 20
JISE-CBO25 JIS C8305 type E Conduit bender 25 mm 25
JISE-CBO31 JIS C8305 type E Conduit bender 31 mm 31

Ứng Dụng Dụng cụ bẻ ống JIS C8305 E Nano-Phước Thành ( NANO-PHUOC THANH JIS C8305 E Conduit Bender)

– Dùng để nối ống ở những ngã rẽ 90o khi cần thiết.

Đặc Điểm Dụng cụ bẻ ống JIS C8305 E Nano-Phước Thành ( NANO-PHUOC THANH JIS C8305 E Conduit Bender)

– Dễ lắp đặt

Vật Liệu Dụng cụ bẻ ống JIS C8305 E Nano-Phước Thành ( NANO-PHUOC THANH JIS C8305 E Conduit Bender)

– Thép

Hoàn Thiện Dụng cụ bẻ ống JIS C8305 E Nano-Phước Thành ( NANO-PHUOC THANH JIS C8305 E Conduit Bender)

– EG, HDG

Tiêu Chuẩn Dụng cụ bẻ ống JIS C8305 E Nano-Phước Thành ( NANO-PHUOC THANH JIS C8305 E Conduit Bender)

– ANSI/UL, JIS

Chứng Nhận Dụng cụ bẻ ống JIS C8305 E Nano-Phước Thành ( NANO-PHUOC THANH JIS C8305 E Conduit Bender)

– Quatest 3

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành