T nối ống JIS C8305 E Nano-Phước Thành (NANO-PHUOC THANH JIS C8305 E Inspection Tee)

T nối ống JIS C8305 E Nano-Phước Thành (NANO-PHUOC THANH JIS C8305 E Inspection Tee)

sản phẩm
Product code
Description Kích thước
Size
(mm)
JISE-IST19  JIS C8305 type E Inspection screw tee 19mm 20
JISE-IST25  JIS C8305 type E Inspection screw tee 25mm 25
JISE-IST31  JIS C8305 type E Inspection screw tee 31mm 31

Ứng Dụng T nối ống JIS C8305 E Nano-Phước Thành (NANO-PHUOC THANH JIS C8305 E Inspection Tee)

– Dùng để nối ống thép luồn dây điện ở những ngã ba khi cần thiết

Đặc Điểm T nối ống JIS C8305 E Nano-Phước Thành (NANO-PHUOC THANH JIS C8305 E Inspection Tee)

– Dễ lắp đặt, và kiểm tra dây điện.

Tiêu Chuẩn T nối ống JIS C8305 E Nano-Phước Thành (NANO-PHUOC THANH JIS C8305 E Inspection Tee)

– Quatest 3

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành