Co đúc ống JIS C8305 E 90º Nano-Phước Thành (NANO-PHUOC THANH JIS C8305 E Inspection Elbow)

Co đúc ống JIS C8305 E 90º Nano-Phước Thành (NANO-PHUOC THANH JIS C8305 E Inspection Elbow)

sản phẩm
Product code
Description Kích thước
Size
(mm)
JISE-ISE19 JIS C8305 type E Inspection screw elbow 19mm 20
JISE-ISE25 JIS C8305 type E Inspection screw elbow 25mm 25
JISE-ISE31 JIS C8305 type E Inspection screw elbow 31mm 31

Ứng Dụng Co đúc ống JIS C8305 E 90º Nano-Phước Thành (NANO-PHUOC THANH JIS C8305 E Inspection Elbow)

– Dùng để nối ống thép luồn dây điện trơn ở những ngã rẽ 90º khi cần thiết.

Đặc Điểm Co đúc ống JIS C8305 E 90º Nano-Phước Thành (NANO-PHUOC THANH JIS C8305 E Inspection Elbow)

– Dễ lắp đặt, và kiểm tra dây điện.

Vật Liệu Co đúc ống JIS C8305 E 90º Nano-Phước Thành (NANO-PHUOC THANH JIS C8305 E Inspection Elbow)

– Thép.

Hoàn Thiện Co đúc ống JIS C8305 E90º Nano-Phước Thành (NANO-PHUOC THANH JIS C8305 E Inspection Elbow)

– Mạ điện(EG) / mạ nhúng nóng (HDG).

Tiêu Chuẩn Co đúc ống JIS C8305 E90º Nano-Phước Thành (NANO-PHUOC THANH JIS C8305 E Inspection Elbow)

– Quatest 3.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành