Đầu nối ống JIS C8305 E kẽm dạng vít Nano-Phước Thành ( NANO-PHUOC THANH JIS C8305 E Set Screw Zinc Box Connector)

Đầu nối ống JIS C8305 E kẽm dạng vít Nano-Phước Thành ( NANO-PHUOC THANH JIS C8305 E Set Screw Zinc Box Connector)

sản phẩm
Product code
Description Kích thước
Size
(mm)
JISE-SSCC19 JIS C8305 type E Steel screw connectors 19mm 20
JISE-SSCC25 JIS C8305 type E Steel screw connectors 25mm 25
JISE-SSCC31 JIS C8305 type E Steel screw connectors 31mm 31

Ứng Dụng Đầu nối ống JIS C8305 E kẽm dạng vít Nano-Phước Thành ( NANO-PHUOC THANH JIS C8305 E Set Screw Zinc Box Connector)

– Sử dụng cho khu vực trong nhà và ngoài trời.

– Dùng để làm đầu nối ống trơn JIS C8305 E với các hộp đấu nối.

– Lắp đặt những nơi ẩm ướt, đặt âm tường, âm sàn nhằm ngăn vữa bê tông chảy vào.

Đặc Điểm Đầu nối ống JIS C8305 E kẽm dạng vít Nano-Phước Thành ( NANO-PHUOC THANH JIS C8305 E Set Screw Zinc Box Connector)

– Ngăn chặn nước, vữa bê tông.

– Giữ chặt ống bằng cách siết ép.

Vật Liệu Đầu nối ống trơn JIS C8305 E kẽm dạng vít Nano-Phước Thành ( NANO-PHUOC THANH JIS C8305 E Set Screw Zinc Box Connector)

– Thân: hợp kim kẽm.

Hoàn Thiện Đầu nối ống JIS C8305 E kẽm dạng vít Nano-Phước Thành ( NANO-PHUOC THANH JIS C8305 E Set Screw Zinc Box Connector)

– Đúc tự nhiên (NF)

Tiêu Chuẩn Đầu nối ống JIS C8305 E kẽm dạng vít Nano-Phước Thành ( NANO-PHUOC THANH JIS C8305 E Set Screw Zinc Box Connector)

– UL 514B, NEMA FB-1

Chứng Nhận Đầu nối ống JIS C8305 E kẽm dạng vít Nano-Phước Thành ( NANO-PHUOC THANH JIS C8305 E Set Screw Zinc Box Connector)

– Quatest 3

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành