Kẹp ống JIS C8305 E có đế Nano-Phước Thành (NANO-PHUOC THANH Saddle with base for JIS C8305 E conduit)

Kẹp ống JIS C8305 E có đế Nano-Phước Thành (NANO-PHUOC THANH Saddle with base for JIS C8305 E conduit)

sản phẩm
Product code
Description Kích thước
Size
(mm)
JISE-SWB19 Saddle with base for JIS C8305 type E conduit 19mm 20
JISE-SWB25 Saddle with base for JIS C8305 type E conduit 25mm 25
JISE-SWB31 Saddle with base for JIS C8305 type E conduit 31mm 31

Ứng Dụng Kẹp ống JIS C8305 E có đế Nano-Phước Thành (NANO-PHUOC THANH Saddle with base for JIS C8305 E conduit)

– Dùng để cố định ống điện lên tường, trần, cấu trúc công trình…

– Phù hợp cho công trình dân dụng và công nghiệp.

Đặc Điểm Kẹp ống JIS C8305 E có đế Nano-Phước Thành (NANO-PHUOC THANH Saddle with base for JIS C8305 E conduit)

– Kẹp giữ ống bằng 2 vít.

– Chịu tải cao, cứng, chắc.

Vật Liệu Kẹp ống JIS C8305 E có đế Nano-Phước Thành (NANO-PHUOC THANH Saddle with base for JIS C8305 E conduit)

– Thép

Hoàn Thiện Kẹp ống JIS C8305 E có đế Nano-Phước Thành (NANO-PHUOC THANH Saddle with base for JIS C8305 E conduit)

– Mạ điện (EG)

– Mạ nhúng nóng (HDG) – Yêu cầu

Chứng Nhận Kẹp ống JIS C8305 E có đế Nano-Phước Thành (NANO-PHUOC THANH Saddle with base for JIS C8305 E conduit)

– Quatest 3

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành