Thanh C không có đục lỗ Nano-Phước Thành ( NANO-PHUOC THANH C Channel)

Thanh C không có đục lỗ Nano-Phước Thành ( NANO-PHUOC THANH C Channel)
Thanh C không có đục lỗ Nano-Phước Thành ( NANO-PHUOC THANH C Channel)

sản phẩm
Product code
Kích thước
Size
(inch)
Vật liệu/Độ dày
Material/Thickness
Lỗ chờ
Knockouts
(inch)
CC414120 41 x 41 x 2.0 Thép mạ kẽm
Thép nhúng nóng
Không đục lỗ
CC414125 41 x 41 x 2.5
CC412115 41 x 21 x 1.5
CC412120 41 x 21 x 2.0
CC412125 41 x 21 x 2.5


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành