Thanh C có đục lỗ Nano-Phước Thành

Thanh C có đục lỗ Nano-Phước Thành

sản phẩm
Product code
Kích thước
Size
(inch)
Vật liệu/Độ dày
Material/Thickness
Lỗ chờ
Knockouts
(inch)
SCC414120 41 x 41 x 2.0 Thép mạ kẽm
Thép nhúng nóng
Có đục lỗ
28 x 14
SCC414125 41 x 41 x 2.5
SCC412115 41 x 21 x 1.5
SCC412120 41 x 21 x 2.0
SCC412125 41 x 21 x 2.5


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành