Tay đỡ đơn Nano Phước Thành (Cantilever Arm)

Tay đỡ đơn Nano Phước Thành (Cantilever Arm)

sản phẩm
Product code
Mã sản phẩm
Product code
Độ dày tay đỡ
Size
(mm)
NTD21150 NTD41150 150
NTD21200 NTD41200 200
NTD21250 NTD41250 250
NTD21300 NTD41300 300
NTD21400 NTD41400 400
NTD21450 NTD41450 450
NTD21550 NTD41550 550
NTD21600 NTD41600 600
NTD21650 NTD41650 650
NTD21700 NTD41700 700
NTD21750 NTD41750 750

Độ dày Tay đỡ đơn (Cantilever Arm)

– 2.0 mm , 2.5 mm

Vật liệu Tay đỡ đơn (Cantilever Arm)

– Thép mạ điện

– Thép mạ kẽm nhúng nóng

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành