Tay đỡ đôi Nano – Phước Thành

Tay đỡ đôi Nano - Phước Thành

sản phẩm
Product code
Mã sản phẩm
Product code
Độ dày tay đỡ
Size
(mm)
NTDD21150 NTDD41150 150
NTDD21200 NTDD41200 200
NTDD21250 NTDD41250 250
NTDD21300 NTDD41300 300
NTDD21400 NTDD41400 400
NTDD21450 NTDD41450 450
NTDD21550 NTDD41550 550
NTDD21600 NTDD41600 600
NTDD21650 NTDD41650 650
NTDD21700 NTDD41700 700
NTDD21750 NTDD41750 750

Độ dày Tay đỡ đôi (Cantilever Arm)

– 2.0 mm , 2.5 mm

Vật liệu Tay đỡ đôi (Cantilever Arm)

– Thép mạ điện

– Thép mạ kẽm nhúng nóng

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành