Kẹp treo ty với xà gồ D Nano Phước Thành (Purling Clamp)

Kẹp treo ty với xà gồ D Nano Phước Thành (Purling Clamp)

sản phẩm
Product code
Góc nghiêng
Angle
(Độ)
PC1 0
PC2 +15
PC3 -15

Độ dày Kẹp treo ty với xà gồ D (Purling Clamp)

– 2.5mm , 3.0mm

Vật liệu Kẹp treo ty với xà gồ D (Purling Clamp)

– Thép mạ điện.

– Thép mạ kẽm nhúng nóng

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành