Đai ốc Nano Phước Thành (Hex Nut)

Đai ốc Nano Phước Thành (Hex Nut)

sản phẩm
Product code
Kích thước 
Size
(mm)
ĐO6 M6
ĐO8 M8
ĐO10 M10
ĐO12 M12
ĐO16 M16

Vật liệu Đai ốc (Hex Nut)

– Thép mạ điện, Inox 304

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành