Kẹp xà gồ dùng tải nặng Nano Phước Thành (Heavy Duty Beam Clamp)

Kẹp xà gồ dùng tải nặng Nano Phước Thành (Heavy Duty Beam Clamp)

sản phẩm
Product code
Kích thước ty treo
Size
(mm)
NPTTN10 M10
NPTTN12 M12
NPTTN16 M16
NPTTN20 M20

Độ dày Kẹp xà gồ dùng tải nặng (Heavy Duty Beam Clamp)

– 3.0mm , 5.0mm , 6.0mm

Vật liệu Kẹp xà gồ dùng tải nặng (Heavy Duty Beam Clamp)

– Thép mạ điện, thép mạ kẽm nhúng nóng

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành