Đai chặn dày Nano Phước Thành (Fender washer)

Đai chặn dày Nano Phước Thành (Fender washer)

sản phẩm
Product code
Kích thước
Size
(mm)
LD6 M6
LD8 M8
LD10 M10
LD12 M12
LD16 M16

Vật liệu Đai chặn dày (Fender washer)

– Thép mạ điện, Inox 304

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành