Tắc – kê tường Nano – Phước Thành (Bolt Anchor)

Tắc - kê tường Nano - Phước Thành (Bolt Anchor)

sản phẩm
Product code
Kích thước ty ren
Size
(mm)
NTKT6 M6
NTKT8 M8
NTKT10 M10
NTKT12 M12
NTKT16 M16

Tiêu chuẩn Tắc – kê tường (Bolt Anchor)

– Thử tải an toàn Quatest No.3 (Safety Loading Test)

Vật liệu Tắc – kê tường (Bolt Anchor)

– Thép mạ điện

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành