Kẹp xà gồ kiểu cá sấu Nano-Phước Thành ( NANO-PHUOC THANH C Clamp)

Kẹp xà gồ kiểu cá sấu Nano-Phước Thành ( NANO-PHUOC THANH C Clamp)

sản phẩm
Product code
Description Độ dày xà gồ
Size
(mm)
CC25  C clamp 25

Ứng dụng Kẹp xà gồ kiểu cá sấu Nano-Phước Thành ( NANO-PHUOC THANH C Clamp)

– Dùng để treo ống, thang, máng cáp hay thiết bị…cho các hệ thống điện, cấp thoát nước, chữa cháy, lạnh…

Đặc điểm Kẹp xà gồ kiểu cá sấu Nano-Phước Thành ( NANO-PHUOC THANH C Clamp)

– Lắp đặt nhanh, cứng, chắc, chịu tải cao.Không cần khoan hay hàn lên cấu trúc.

Vật liệu Kẹp xà gồ kiểu cá sấu Nano-Phước Thành ( NANO-PHUOC THANH C Clamp)

– Thép

Chứng nhận Kẹp xà gồ kiểu cá sấu Nano-Phước Thành ( NANO-PHUOC THANH C Clamp)

– Quastest 3

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành