Kẹp gá mặt phẳng K Nano Phước Thành (Flange Clip)

Kẹp gá mặt phẳng K Nano Phước Thành (Flange Clip)

sản phẩm
Product code
Kích thước kẹp
Size
(mm)
NKFC24 24

Vật liệu Kẹp gá mặt phẳng K – Flange Clip

– Thép mạ điện

– Thép mạ kẽm nhúng nóng

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành