Tắc – kê đạn Nano Phước Thành (Drop in Anchor)

Tắc - kê đạn Nano Phước Thành (Drop in Anchor)

sản phẩm
Product code
Kích thước ty ren
Size
(mm)
NTK6 M6
NTK8 M8
NTK10 M10
NTK12 M12
NTK6 M16

Tiêu chuẩn Tắc – kê đạn (Drop in Anchor)

– Thử tải an toàn Quatest No.3 (Safety Loading Test)

Vật liệu Tắc – kê đạn (Drop in Anchor)

–  Thép mạ điện

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành