Khóa nhanh máng lưới KNK

Khóa nhanh máng lưới KNK
Khóa nhanh máng lưới Nano Phước Thành

sản phẩm (Product code): KNK – Fastlock (Wire mesh cable tray fitting)

Công dụng: Khóa nhanh (Flastlock) sử dụng như là nối máng cáp lưới tại các vị trí co cong. Chủ yếu sử dụng cho máng cáp dạng lưới kích thước nhỏ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành