Nối máng lưới không bulong NMB

Nối máng lưới không bulong NMB
Nối máng lưới không bulong Nano Phước Thành

 

sản phẩm (Product code): NMB (Nối máng lưới không dùng bulong) – Boltless Coupler (Wire Mesh Cable Tray Fittings)

Công dụng:  Sử dụng dùng để nối 2 máng cáp dạng lưới thẳng với nhau không cần bulong. Và có ưu điểm là thi công nhanh

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành