Nối máng lưới NKK28

Nối máng lưới NKK28
Nối nhanh máng lưới NKK28 Nano Phước Thành

sản phẩm (Product code): NKK28 – Coupler

Công dụng: Nối máng lưới NKK28 dùng để nối 2 máng lưới thẳng với nhau bằng cách sử dụng ít nhất 3 nối máng lưới KK34 và bulong và tán M6

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành