Kẹp giữ máng lưới trung tâm KGL

Kẹp giữ máng lưới trung tâm KGL
Kẹp giữ máng lưới trung tâm Nano Phước Thành

 

sản phẩm (Product code): KGL (Kẹp giữ máng lưới trung tâm) – Central Hold Down Clip (Wire Mesh Cable Tray Fittings)

Công dụng: Sử dụng giữ máng cáp dạng lưới có kích thước nhỏ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành