Nối máng lưới dạng nhanh NML

Nối máng lưới dạng nhanh NML
Kẹp nối máng lưới dạng nhanh Nano Phước Thành

sản phẩm (Product code): NML – Fast Fix Splicer (Wire mesh cable tray fitting)

Công dụng: dùng để nối 2 máng lưới thẳng với nhau và chỉ sử dụng cho máng lưới có tải trọng nhẹ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành