Tay đỡ máng lưới treo tường kiểu TDT

Tay đỡ máng lưới treo tường kiểu TDT
Tay đỡ máng lưới treo tường kiểu L

sản phẩm (Product code): TDT ( Tay đỡ máng lưới treo tường) – Wire Mesh Cable Tray Fittings

Công dụng: Tay đỡ treo tường kiểu TDT (T-type wall bracket) sử dụng treo tường cho máng cáp dạng lưới có kích thước nhỏ hơn 300mm

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành