Kẹp giữ máng lưới KGC với thanh C/ Unistrut

Kẹp giữ máng lưới KGC với thanh C/ Unistrut
Kẹp giữ máng lưới với Unistrut Nano Phước Thành

 

sản phẩm (Product code): KGC – Hold Down Clip For Unistrut (Wire Mesh Cable Tray Fittings)

Công dụng: Kẹp giữ máng lưới với Unistrut (hold down clip for U-channel) được sử dụng để giữ máng cáp dạng lưới vào thanh Unistrut cùng với đai ốc lò xo

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành