Chân chống sàn máng lưới 100-CCS

Chân chống sàn máng lưới 100-CCS
Chân chống sàn máng lưới 100 Nano Phước Thành

 

sản phẩm (Product code): 100-CCS (Wire mesh cable tray fittings)

Công dụng: Chân chống sàn máng lưới 100 (100 floor stand) sử dụng giữ máng cáp lưới trên sàn, không sử dụng bulong và tán

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành