Chân chống máng lưới CCL

Chân chống máng lưới CCL
Chân chống máng lưới Nano Phước Thành

 

sản phẩm (Product code): CCL (Chân chống máng cáp dạng lưới) – Cabinet Top Stand (Wire mesh cable tray fittings)

Công dụng: Chân chống máng lưới (cabinet top stand) sử dụng làm chân chống trên tủ điện hoặc sàn. Khách hàng có thể yêu cầu chiều cao và chiều rộng cụ thể

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành