Thanh Omega treo máng lưới

Thanh Omega treo máng lưới
Thanh Omega treo máng lưới Nano Phước Thành

 

sản phẩm (Product code): BR – Wire Mesh Cable Tray Fittings

Công dụng: Thanh Omega cho máng lưới (bar) được sử dụng để treo máng lưới hoặc giá đỡ máng cáp dạng lưới

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành