Móc treo máng lưới MTL

Móc treo máng lưới MTL
Móc treo máng lưới Nano Phước Thành

 

sản phẩm (Product code): MLT – Hanging Hooks (Wire Mesh Cable Tray Fittings)

Công dụng: Móc treo máng cáp lưới MLT dùng để treo máng cáp dạng lưới lên trần nhà (không sử dụng khi tải nặng)

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành