Chân chống sàn máng lưới 50-CCS

Chân chống sàn máng lưới 50-CCS
Chân chống sàn máng lưới 50 Nano Phước Thành

 

sản phẩm (Product code): 50-CCS (Wire mesh cable tray fittings)

Công dụng: Chân chống sàn máng lưới 50 (50 floor stand) sử dụng giữ máng cáp dạng lưới được cố định trên sàn

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành