Mối nối hàn hóa nhiệt thanh đồng/ nhôm với cọc tiếp địa BR1

Mối nối hàn hóa nhiệt thanh đồng/ nhôm với cọc tiếp địa BR1
Mối nối hàn hóa nhiệt thanh đồng/ nhôm với cọc tiếp địa BR1

 

Kích thước cọc tiếp địa A

Rod Size (mm2)

Kích thước thanh đồng B

Conductor Size (mm2)

Mã trọng lượng thuốc hàn

Product Code For Metal Powder (g)

Mã khuôn hàn

Product Code For Mould

Mã kẹp khuôn hàn

Product Code For Handle Clamp

14.2 23 x 5 NTH150 NKHBR1 – 142253 NKKH
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành