Mối nối hàn hóa nhiệt cáp với cọc tiếp địa CR2

Mối nối hàn hóa nhiệt cáp với cọc tiếp địa CR2
Mối nối hàn hóa nhiệt cáp với cọc tiếp địa CR2

 

Kích thước cọc tiếp địa A

Rod Size (mm2)

Kích thước cáp B

Cable Size (mm2)

Mã trọng lượng thuốc hàn

Product Code For Metal Powder (g)

Mã khuôn hàn

Product Code For Mould

Mã kẹp khuôn hàn

Product Code For Handle Clamp

14.2 50 NTH115 NKHCR2 – 14250 NKKH
14.2 70 NTH150 NKHCR2 – 14270 NKKH
14.2 95 NTH150 NKHCR2 – 14295 NKKH
14.2 120 NTH150 NKHCR2 – 142120 NKKH

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành