Mối nối hàn hóa nhiệt thanh đồng/ nhôm với thanh đồng/ nhôm BB1

Mối nối hàn hóa nhiệt thanh đồng/ nhôm với thanh đồng/ nhôm BB1
Mối nối hàn hóa nhiệt thanh đồng/ nhôm với thanh đồng/ nhôm BB1

 

Kích thước thanh đồng A

Conductor Size (mm2)

Mã trọng lượng thuốc hàn

Product Code For Metal Powder (g)

Mã khuôn hàn

Product Code For Mould

Mã kẹp khuôn hàn

Product Code For Handle Clamp

25 x 3 NTH90 NKHBB1 – 253 NKKH
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành