Mối nối hàn hóa nhiệt thanh đồng/ nhôm với thanh đồng/ nhôm BB14

Mối nối hàn hóa nhiệt thanh đồng/ nhôm với thanh đồng/ nhôm BB14
Mối nối hàn hóa nhiệt thanh đồng/ nhôm với thanh đồng/ nhôm BB14

 

Kích thước thanh đồng A

Conductor Size (mm2)

Kích thước thanh đồng B

Conductor Size (mm2)

Mã trọng lượng thuốc hàn

Product Code For Metal Powder (g)

Mã khuôn hàn

Product Code For Mould

Mã kẹp khuôn hàn

Product Code For Handle Clamp

25 x 3 25 x 3 NTH90 NKHBB14 – 253253 NKKH
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành