Khuôn hàn hóa nhiệt

Khuôn hàn hóa nhiệt
Khuôn hàn hóa nhiệt – Exothermic Mould

Vật liệu:

 • Carbon Graphite

Đặc điểm:

 • Khả năng chịu nhiệt cao
 • Khuôn hàn hóa nhiệt dùng để điều hướng dòng kim loại bị nóng chảy và hình thành nên mối hàn hoàn chỉnh.
 • Cần dùng kết hợp với kẹp khuôn hàn hóa nhiệt để cố định khuôn.
 • Mỗi loại khuôn chỉ hàn được duy nhất một kiểu hàn.

Các loại khuôn hàn hóa nhiệt:

– Khuôn hàn cho CÁP – CÁP

– Khuôn hàn cho CÁP – CỌC TIẾP ĐỊA

Khuôn hàn hóa nhiệt cho THANH ĐỒNG/NHÔM – CỌC TIẾP ĐỊA

– Khuôn hàn cho THANH ĐỒNG/NHÔM – THANH ĐỒNG/NHÔM

– Khuôn hàn cho CÁP – THANH ĐỒNG/NHÔM

 

 

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành