Mối nối hàn hóa nhiệt cáp với thanh đồng/nhôm CB4

Mối nối hàn hóa nhiệt cáp với thanh đồng/nhôm CB4
Mối nối hàn hóa nhiệt cáp với thanh đồng/ nhôm CB4

 

Kích thước cáp A

Rod Size (mm2)

Kích thước thanh đồng B

Cable Size (mm2)

Mã trọng lượng thuốc hàn

Product Code For Metal Powder (g)

Mã khuôn hàn

Product Code For Mould

Mã kẹp khuôn hàn

Product Code For Handle Clamp

50 25 x 3 NTH65 NKHCB4 – 50253 NKKH
70 25 x 3 NTH90 NKHCB4 – 70253 NKKH
95 25 x 4 NTH115 NKHCB4 – 95254 NKKH
120 25 x 6 NTH150 NKHCB4 – 120256 NKKH
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành