Mối nối hàn hóa nhiệt cáp với thanh đồng/ nhôm CB5

Mối nối hàn hóa nhiệt cáp với thanh đồng/ nhôm CB5
Mối nối hàn hóa nhiệt cáp với thanh đồng/ nhôm CB5

 

Kích thước cáp A

Rod Size (mm2)

Kích thước thanh đồng B

Cable Size (mm2)

Mã trọng lượng thuốc hàn

Product Code For Metal Powder (g)

Mã khuôn hàn

Product Code For Mould

Mã kẹp khuôn hàn

Product Code For Handle Clamp

50 25 x 3 NTH90 NKHCB5 – 50253 NKKH
70 25 x 3 NTH115 NKHCB5 – 70253 NKKH
95 25 x 4 NTH200 NKHCB5 – 95254 NKKH
120 25 x 6 NTH200 NKHCB5 – 120256 NKKH
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành