Mối nối hàn hóa nhiệt cáp với cáp CC4

Mối nối hàn hóa nhiệt cáp với cáp CC4
Mối nối hàn hóa nhiệt cáp với cáp CC4

 

Kích thước cáp A

Cable Size (mm2)

Kích thước cáp B

Cable Size (mm2)

Mã trọng lượng thuốc hàn

Product Code For Metal Powder (g)

Mã khuôn hàn

Product Code For Mould

Mã kẹp khuôn hàn

Product Code For Handle Clamp

50 50 NTH90 NKHCC4 – 5050 NKKH
70 70 NTH115 NKHCC4 – 7070 NKKH
95 95 NTH150 NKHCC4 – 9595 NKKH
95 35 NTH115 NKHCC4 – 9535 NKKH
120 120 NTH200 NKHCC4 – 120120 NKKH

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành