Thuốc hàn và Miếng lót

Thuốc hàn và Miếng lót
Thuốc Hàn và Miếng Lót | Nano Phước Thành

Thuốc hàn (Exothermic Metal Powder) dùng để bảo vệ kim loaị nóng chảy ở vũng hàn khởi bị tác dụng của các khí có hại trong không khí, đồng thời làm ổn định hồ quang trong quá trình hàn và tạo hình mối hàn. Yêu cầu đối với thuốc hàn hóa nhiệt là: dễ gõ xỉ, trong mối hàn ít bị khí có hại tác dụng, không có rỗ khí và vết nứt

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành