Mối nối hàn hóa nhiệt thanh đồng/ nhôm với thanh đồng/ nhôm BB3

Mối nối hàn hóa nhiệt thanh đồng/ nhôm với thanh đồng/ nhôm BB3
Mối nối hàn hóa nhiệt thanh đồng/ nhôm với thanh đồng/ nhôm BB3

 

Kích thước cọc tiếp địa A

Conductor Size (mm2)

Kích thước thanh đồng B

Conductor Size (mm2)

Mã trọng lượng thuốc hàn

Product Code For Metal Powder (g)

Mã khuôn hàn

Product Code For Mould

Mã kẹp khuôn hàn

Product Code For Handle Clamp

25 x 3 25 x 3 NTH90 NKHBB3 – 253253 NKKH
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành