Khớp nối ống ren BS31 Nano Phước Thành ® ( NANO PHUOC THANH ® BS31 steel coupling)

Khớp nối ống ren BS31 Nano Phước Thành ® ( NANO PHUOC THANH ® BS31 steel coupling)

sản phẩm
Product code
Description Kích thước
Size
(mm)
BS31-SCP20  BS31 Steel coupling 20mm 20
BS31-SCP25  BS31 Steel coupling  25mm 25
BS31-SCP32  BS31 Steel coupling  32mm 32
BS31-SCP38  BS31 Steel coupling 38mm 38
BS31-SCP50  BS31 Steel coupling 50mm 50

Ứng Dụng Khớp nối ống ren BS31 (BS31 steel coupling)

– Dùng để làm khớp nối giữa các ống ren BS4568

Đặc Điểm Khớp nối ống ren BS31 Nano Phước Thành

– Cứng, chắc, dễ lắp đặt.

– Lỗ khớp nối ren theo hệ NPS.

Vật Liệu Khớp nối ống ren BS31 (steel coupling)

– Thép

Hoàn Thiện Khớp nối ống thép luồn dây điện ren BS31

– Mạ Điện (EG)

Tiêu chuẩn Khớp nối ống ren / răng luồn BS31

– UL 514B, NEMA FB-1

Chứng Nhận Khớp nối ống luồn dây điện ren BS31

– Quatest 3

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành