Đai nối thau BS31 Nano Phước Thành® (NANO PHUOC THANH ® BS31 Brass male bushing)

Đai nối thau BS31 Nano Phước Thành® (NANO PHUOC THANH ® BS31 Brass male bushing)

sản phẩm
Product code
Description Kích thước
Size
(mm)
BS31-BMB20  BS31 Brass male bushing 20mm 20
BS31-BMB25  BS31 Brass male bushing 25mm 25
BS31-BMB32  BS31 Brass male bushing 32mm 32
BS31-BMB38  BS31 Brass male bushing 38mm 38
BS31-BMB50  BS31 Brass male bushing 50mm 50

Ứng Dụng Đai nối thau BS31 (Brass male bushing)

– Dùng để nối ống ren BS4568 và hộp điện

Đặc Điểm Đai nối thau BS31 Nano Phước Thành

– Chắc chắn, dễ lắp đặt.

– Khớp ren ngoài theo hệ NPS.

Vật Liệu Đai nối ống thép luồn dây điện ren BS31 Nano Phước Thành

– Thau

Hoàn Thiện Đai nối ống thép luồn dây điện BS31 (bushing)

– Thau

Tiêu Chuẩn Đai nối ống luồn dây điện ren BS31

– UL 514B, NEMA FB-1

Chứng Nhận Đai nối thau BS31

– Quatest 3

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành