Kẹp thanh đồng / thanh nhôm 4 ngã cho hệ thống chống sét (4 vít)

Kẹp thanh đồng / thanh nhôm 4 ngã cho hệ thống chống sét (4 vít)
Kẹp thanh đồng / thanh nhôm 4 ngã cho hệ thống chống sét (4 vít)

Tiêu chuẩn (Standard) : TCVN 9385 : 2012 (BS 6651 : 1999) – QTTN / KT3 041 : 2005

Vật liệu (Material) : Đồng Thau (Brass) / Nhôm (Aluminum)

Kẹp thanh đồng / thanh nhôm 4 ngã cho hệ thống chống sét (4 vít)

Kẹp Đồng
Product code
Mã sản phẩm
Kẹp Đồng
Product code
Mã sản phẩm
Kẹp Nhôm
Product code
Kích thước
Size (A x B)
(mm)
NKTD4253B
NKTD4253
NKTN4253
25 x 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành