Kẹp U cáp & cọc tiếp đất

Kẹp U cáp & cọc tiếp đất
Kẹp U cáp & cọc tiếp đất

 

Tiêu chuẩn (Standard) : TCVN 9385 : 2012 (BS 6651 : 1999) – QTTN / KT3 041 : 2005

Vật liệu (Material) : Đồng Thau (Brass)

Product code
(***)
Đường kính cọc
Nominal Rod
Tiết diện Cáp
Cable Range
(mm2)
(Inch)
(mm)
  NKUCC14295
5/8”
13.7 / 14.2
16 – 95
  NKUCC142185
5/8”
13.7 / 14.2
70 – 185
  NKUCC142300
5/8”
13.7 / 14.2
150 – 300

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành