Hộp nối ống IMC 3 ngã

Hộp nối ống IMC 3 ngã
Hộp nối ống 3 ngã – Phụ kiện ống thép luồn dây điện
sản phẩm
Product code
Description Kích thước
Size
(inch)
IMC-JB3050 IMC Junction screw box with cover – 3 ways 1/2” 1/2
IMC-JB3075 IMC Junction screw box with cover – 3 ways 3/4″ 3/4
IMC-JB3100 IMC Junction screw box with cover – 3 ways 1″ 1
IMC-JB3125 IMC Junction screw box with cover – 3 ways

1  1/4″

1  1/4

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành