Đầu tiếp địa 1/2/4 điểm cho hệ thống nối đất

Tiêu chuẩn (Standard) : TCVN 9385 : 2012 (BS 6651 :1999) – QTTN / KT3 041 : 2005

Vật liệu (Material) : Đồng Thau (Brass)

Product code
Tiết diện Cáp
Cable Size (mm2)
  NDND120(1)
35 -120
  NDND120(2)
35 -120
  NDND120(4)
35 -120

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành