Co ống IMC 90º

Co ống IMC 90º
Co nối ống thép luồn dây điện ren IMC

 

sản phẩm
Product code
Description Kích thước
Size
(inch)
IMC-SRE050 IMC 90º steel radius elbow 1/2 1/2
IMC-SRE075 IMC 90º steel radius elbow3/4 3/4
IMC-SRE100 IMC 90º steel radius elbow 1 1
IMC-SRE125 IMC 90º steel radius elbow1  1/4 1  1/4
IMC-SRE150 IMC 90º steel radius elbow 1  1/2 1  1/2
IMC-SRE200 IMC 90º steel radius elbow 2 2
IMC-SRE250 IMC 90º steel radius elbow 2  1/2 2  1/2
IMC-SREP300 IMC 90º steel radius elbow 3 3
IMC-SRE400 IMC 90º steel radius elbow 4 4

Ứng Dụng

– Dùng để nối ống với ống luồn dây điện ren ở những ngã rẽ 90º khi cần thiết.

Đặc Điểm

– Dễ lắp đặt

Vật Liệu

– Thép

Hoàn Thiện

– EG, HDG

Tiêu Chuẩn

– ANSI/UL, JIS

Chứng Nhận

– Quatest 3

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành